Penisfäktning

Penisfäktning är det vetenskapliga namnet på parningsbeteendet hos vissa plattmaskar. De hermafroditiska maskarna kämpar om vem som skall befrukta och vem som skall bli befruktad. Hos vissa arter är det båda deltagarna i parningen som vill bli pappa. Därför fäktas de med sina dubbla dolkliknande penisar och försöker hugga sin partner och samtidigt undvika att själva bli stungna. Duellerna kan pågå från tjugo minuter till en hel timme.

Penisen behöver alltså inte penetrera någon speciell kroppsöppning utan huggs in genom huden var som helst på kroppen. Detta liknar den så kallade ”traumatiska insemination” som återfinns hos vissa ryggradslösa djur där hanen använder sin penis för att hugga upp ett hål i honans buk och ejekulera där i.

Anledningen till att plattmaskarna kämpar om vem som skall få bli pappa har naturligtvis sin evolutionära förklaring. Det krävs avsevärt mycket mer energi från modern för att bära och föda fram avkomman. Dessutom kan modern inte bli gravid igen under tiden som ”hon” är med barn medan fadern kan fortsätta sprida sin säd och därmed sina gener. Det finns emellertid plattmaskarter vars reproduktiva strategi leder till att båda parter försöker bli moder genom att lura av den andre dennes sperma.

Mänskliga parningsritualer är ett område som förvirrar och skrämmer er redaktör, men i jämförelse med vissa andra arter så framstår människans sexualitet som okomplicerad och ofarlig.

Facebook-kommentarer:

One Response to “Penisfäktning”

  1. kajjan skriver:

    vilket stressigt och jobbigt liv de måste ha, plattmaskarna


Leave a Reply