Miraklet på Zakynthos

Zakynthos, en av de joniska öarna, är i dag framförallt känt som ett naturskönt turistmål. Öarna i det joniska havet har emellertid en dramatisk historia och har genom åren invaderats av Rom, Byzans, den venetianska republiken, den napoleoniska Frankrike och Storbritannien (som upprättade Joniska Öarnas Förenta Stater) innan de slutligen gavs till Grekland. Under andra världskriget så togs öarna över av axelmakterna och hamnade under italienskt styre. Efter Italiens vapenstillestånd 1943 så ersattes de italienska styrkorna på de joniska öarna med tyska, så även på Zakynthos.

Borgmästare Karrer

Det förekom aldrig några egentliga antisemitiska förföljelser i den italienska ockupationszonen, men detta ändrades dramatiskt när de tyska nazisterna kom till makten. Den nionde september 1943 tillkallade den nya tyske befälhavaren på Zakynthos, Berenz, öns borgmästare Loukas Karrer och krävde att få en lista över samtliga judiska öbor. Borgmästaren sökte upp biskopen Christostomos och tillsammans beslutade de sig för att vägra följa ordern. De sökte tillsammans upp Berenz och förklarade sitt beslut. När han insisterade så lämnade de över en lista, denna innehöll endast två namn: borgmästarens och biskopens.

Biskop Christostomos

Borgmästarens och biskopens tilltag skapade stor förvirring inom ockupationsmakten och under tiden lyckades man gömma undan alla öns judar hos kristna familjer uppe i bergen.

81 procent av Greklands judiska befolkning på ca 100 000 personer gick under i nazisternas koncentrationsläger. Alla Zakynthos 275 judar överlevde. Många av dem kom ändå att lämna ön för Israel eller Athen efter kriget.

När Zakhyntos drabbades av en svår jordbävning 1953 så kom den första båten med hjälpsändningar från Israel. Med den följde ett meddelande som förklarade att Zakhyntos judar aldrig skulle glömma sin borgmästare eller sin älskade biskop.

Facebook-kommentarer:

Leave a Reply