Ecce Homo

Sedan 1896 har många försvunna skildringar av Jesu liv hittats; Maria Magdalenas evangelium, Thomasevangeliet, Judasevangeliet osv. En berättelse som dock förblir försvunnen (och vars existens vissa envist hävdar är en myt) är den infamösa hårdpornografiska homorullen ”Him” från 1974. Internetdetektiver har lyckats gräva fram tillräckligt med material, inklusive annonser och recensioner, för att bevisa att filmen verkligen existerat. Men tyvärr verkar ingen kopia av filmen ha överlevt till våra dagar.

Av allt att döma kretsade handlingen kring en ung homosexuell man i filmens nutid som utvecklar en sexuell besatthet för Kristus. Enligt recensionerna så skall det bland annat ha förekommit en scen med en präst som masturberar i ett biktbås.

Nag Hammadi-rullarna var försvunna i mer än 1500 år. Ännu finns det hopp att återfinna ”Him”.

Facebook-kommentarer:

Leave a Reply