Uppkom civilisationen när killar slutade kissa på elden?

Sigismund ”Sigmund” Schlomo Freud var en rätt speciell person med många ovanliga idéer. En del av dessa var med all sannolikhet genialiska, en del var… bara ovanliga.

Bland alla Sigmunds skrifter så intar antagligen Das Unbehagen in der Kultur, ”Vi vantrivs i kulturen”, tätplatsen bland de allra märkligaste. Denna korta text försöker diagnostisera människans känsla av alienation och ångest som framspringer ur själva samhällslivet. För att göra detta så ägnas en stor del av texten åt att försöka förklara hur civilisationen och kulturen vuxit fram. Freud för här ett ganska märkligt resonemang som vill göra Oidipuskomplexets fadersmord till en verklig historisk händelse i mänsklighetens gryning, där grupper av ”bröder” dödade flockens alfahanne, ”fadern”. Ångesten över detta fadersmord skall både ha skapat tron på gudar, vilka är himmelska projektioner av den döde fadern, och den samhälleliga moralen och den internaliserade moralen, överjaget, vars syfte är att se till så att fadersmordet inte kan återupprepas.

Detta är ju både intressanta och jättekonstiga spekulationer. Men det finns i en av textens fotnoter en ännu märkligare idé om hur kulturen skapades, vilket har att göra med hur elden tämjdes.

Freud menar att när urtidsmannen stötte på eld så kände han ett enormt behov av att utsläcka den genom att urinera på den. Själva akten att urinera på eld skall ha lett till sexuell njutning (det är alltså Freud som påstår detta… inte jag). Eldkissandet var ”en lustupplevelse av manlig potens i homosexuell tävlan”.

Den man som först lyckades tämja sin lust att urinera var också först med att tämja elden. Detta speglar en väldigt central tankegång i Freuds kultursyn, civilisationens främsta kännemärke är att den tvingar oss att undertrycka sexuella och aggressiva drifter.

När männen väl lyckats tämja sin nödighet, och därigenom också elden, så lämnade de över elden i kvinnornas vård. Kvinnan var nämligen av sin ”anatomiska byggnad” förhindrad från att utsläcka elden med urin. I sådana fall kan man ju tycka att det vore logiskt om det var kvinnorna som först tämjde elden, eftersom de inte behöver undertrycka någon ”lustupplevelse av manlig potens i homosexuell tävlan”. Men för Freud är det självklart att kvinnorna inte kan ha haft någon aktiv roll i kulturens framväxt.

Jo, en viktig upptäckt gav han faktiskt kvinnorna cred för när han några år efter Das Unbehagen in der Kultur föreläste om femininitet. Han hävdade då att det var kvinnorna som uppfann vävningen efter att först ha flätat ihop sitt könshår. Detta enda bidrag till civilisationen ägnade de sig åt eftersom de ville dölja att de till skillnad från mannen saknade en penis.

På något sätt känns det som att Freud borde ha tänkt efter lite innan han bara drog fram en massa teorier ur röven.

Facebook-kommentarer:

Leave a Reply