Våra allra sämsta påvar: Johannes XII

Johannes XII, inte en så bra påve

Påven Johannes XII föddes som Octavianus omkring år 937. Hans far var senatorn Alberik II och hans farmor var Marozia, en av de kvinnor som sägs ha kontrollerat påvedömet under pornokratin. Alberik störtade sin mor från makten i Rom och innan han dog 954 så lyckades han få den romerska adeln att svära på att göra hans arvtagare till påve. När den sittande påven, Agapetus II, dog året därpå var Octavianus alltså bara arton år.

Att utse någon som inte ens skulle få handla på Systembolaget till Jesu vikarie på jorden kan ju verka som en dålig idé. Det var det också. Ifall vittnesmålen är sanningsenliga så verkar Johannes XII ha spårat fullständigt.

Han hade flera sexuella relationer, bland annat med sin egen niece. Han vigde biskopar mot betalning, bland annat en tioåring (om en artonåring inte bör vara påve så skall en tioåring verkligen inte ha ett sådant ansvar). Han vigde en diakon i ett häststall. Han gjorde sin biktfader blind och han dödade en subdiakon efter att han låtit kastrera honom. Han åkallade hedniska gudar för att få tur i tärning och han skålade för djävulen. Och han gjorde inte korstecknet (vilket nog var droppen som fick bägaren att rinna över).

För att hålla sig kvar vid makten så tvingades han att alliera sig med Otto I, tyskarnas och langobardernas kung, som han utsåg till kejsare av det Tysk-romerska riket. Men när Otto I lämnat Rom för att bekriga deras gemensamme fiende Berengar II av Italien så började påven konspirera mot kejsaren med bysantinerna och ungrarna. Otto I fick dock nys om planerna och efter att han besegrat Berengar II så återvände han till Rom och sammankallade en synod av 50 biskopar som lät avsätta Johannes XII (som befann sig på flykten) och tillsatte stadens chefsnotarie som ny påve.

När Otto I lämnat Rom så återvände Johannes XII i spetsen för en stor här och intog staden. Innan kejsaren han återvända för att avsätta honom avled emellertid Johannes XII, enligt vissa så blev han ihjälslagen av maken till en kvinna som han förlustat sig med.

Om det är något som denna historia kan lära oss är det väl att man inte bör utse tonåringar till världens mäktigaste ämbete, och att åldersgränsen på Systembolaget absolut inte bör sänkas till 18 år.

Facebook-kommentarer:

Leave a Reply