Category Archives: Mat och dryck

Honung som biokemiskt stridsmedel

Som alla melissopalynologer vet så beror honungens smak på dragkällan, det vill säga från vilken eller vilka växter som honungsbina […]