Category Archives: Byråkrati och rättshaverism

Öl

Öl som är starkare än 0,5 volymprocent är skattepliktig enligt lagen om alkoholskatt. För öl med en alkoholhalt upp till […]

Vad får man egentligen göra i yttre rymden?

Exakt vad svenskar får göra i yttre rymden regleras i Lag (1982:963) om rymdverksamhet. Grundregeln är att all icke-statlig rymdverksamhet […]

50 Cent-partiet

50 Cent-partiet är faktiskt inte som man kan tro en förening för ungdomar som uppskattar den amerikanske hip hop-artisten Curtis […]

Glödlampan som krossade en myndighet

Stängselnämnden är en av det moderna Sveriges löjligaste myndigheter. Nämnden, som inrättades 1976, hade ansvar för att avgöra tvister mellan […]

Trädet som äger sig självt

I USA, närmare bestämt i Athens, Georgia, så finns ett träd som äger sig självt och dessutom all mark inom […]