Hur lång är en smoot?

En smoot är 170,18 cm. Det något ovanliga längdmåttet skapades 1958 när medlemmar i studentbrödraskapet ΛΧΑ vid MIT använde sig av initiaten Oliver R Smoot för att mäta upp Harvard Bridge som sammanbinder Boston och Cambridge. Bron fanns vara 364,4 smoot ± ett öra.

Bröderna i ΛΧΑ upprätthåller fortfarande de smoot-markeringar som uppdelar bron, till polisens glädje då de ofta har hjälp av dessa för att avgöra var på bron som en olycka ägt rum.

Smoot själv kom som av en händelse att tjänstgöra som ordförande först i den amerikanska standardiseringsorganisationen ANSI och sedan i den mäktiga internationella standardiseringsorganisationen ISO.

Facebook-kommentarer:

Leave a Reply