Dvärgstaden

Många kulturer har myter som berättar om småvuxna folkslag som lever i undanskymda samhällen. De fornnordiska dvärgarna levde i sitt underjordiska rike Niðavellir, folktrons vättar och hustomtar levde under vättehögar respektive vårdträd och Gotlands sma undar jordi lever, ja, under jorden.

Som så ofta annars så återkommer de klassiska myterna i modern form. I USA finns det flera vandringssägner om Midgetvilles, små samhällen helt befolkade av dvärgvuxna. Berättelserna inkluderar ofta upplysningar om beväpnade och fientligt sinnade dvärgar som jagar bort besökare. En annan vanlig upplysning är att samhällena skall ha byggts upp som vinterhem för turnerande cirkusartister. Husen på La Linda Drive i Long Beach, Kalifornien, skall ha finansierats av skådespelare som blivit rika på att spela lilliputtar i Trollkarlen från Oz.

Tyvärr verkar inget utav ryktena om dvärgstäder vara hundraprocentigt bekräftat. Vad som däremot är helt sant är att Lisebergs första stora attraktion, som lagt grunden för hela nöjesparkssuccén, var Lilleputtlandet, en by i miniatyr med tre babyelefanter, 23 ponnyhästar och 23 dvärgar som importerats från Ungern och Balkan.

Facebook-kommentarer:

Leave a Reply