Vad hände med Frederick Valentich?

Klockan 18:19 den 21 oktober 1978 lämnade den 20-årige piloten Frederick Valentich Melbourne i ett lätt Cessnaplan. Han planerade att korsa Bass sund och plocka upp några vänner på King Island. 19:06 kontaktade han flygledningen i Melbourne och begärde information om det stora flygplan med fyra starka landningsljus som flög i närheten av honom. Flygledningen svarade att det inte fanns några andra plan på hans altitud. Valentich beskrev sedan hur farkosten cirklade runt honom, försvann och dök upp igen.

19:11:50 hade flygledaren (FS) och Valentich (Delta Sierra Juliet) följande konversation:

DSJ: Delta Sierra Juliet, the engine is rough-idling. I’ve got it set at twenty three twenty-four and the thing is (coughing).
FS: Delta Sierra Juliet, roger, what are your intentions?
DSJ: My intentions are – ah – to go to King Island – ah – Melbourne. That strange aircraft is hovering on top of me again (open microphone for two seconds). It is hovering and it’s not an aircraft.
FS: Delta Sierra Juliet.

Därefter följde sjutton sekunder av oväsen som har beskrivits som ”metalliska skrapanden” av de få som hört inspelningarna.

När Valentich aldrig dök upp på Kings Island så sände det australiensiska flygvapnet ut två havsövervakningsflygplan för att hitta det försvunna planet. Sökandet pågick i en vecka, utan några resultat. Till denna dag har varken Frederick Valentich eller några spår av hans Cessna återfunnits.

Vissa tror att Valentich iscensatte sitt eget försvinnande. De pekar på det faktum att polisen fått in rapporter om ett mystisk flygplan som landat på Cape Otway samma natt som han försvann. Kanske kan han fått idén genom sitt intresse för UFO:n.

Andra tror att Valentich blev förvirrad, att den märkliga farkosten endast var en hallucination och att han kraschade i havet där hans plan fördes bort av de kraftiga strömmarna.

Och så finns det de som tror att något mycket märkligt hände Frederich Valentich…

Facebook-kommentarer:

Leave a Reply