Vad får man egentligen göra i yttre rymden?

Exakt vad svenskar får göra i yttre rymden regleras i Lag (1982:963) om rymdverksamhet. Grundregeln är att all icke-statlig rymdverksamhet måste ha tillstånd från regeringen. Att ta emot signaler från rymden eller att sända upp sondraketer räknas dock inte som rymdverksamhet.

Så se till att skaffa tillstånd från Sveriges rymdminister Jan Björklund. För: ”Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bedriver rymdverksamhet utan att ha erforderligt tillstånd döms till böter eller fängelse i högst ett år”!

Vänta nu… den som av oaktsamhet bedriver rymdverksamhet! Va?

Facebook-kommentarer:

Leave a Reply