Två apor som dödade 250 000 människor (eller: Sagan om konungens återkomst)

Konstantin I av Grekland

När första världskriget bröt ut så insisterade den grekiske kungen Konstantin I, som var gift med den tyske kejsarens syster Sofie av Preussen, på att Grekland skulle förhålla sig neutralt. I opposition mot honom stod den liberale premiärministern Elefthérios Kyriákou Venizélos (ett helt vanligt namn) som ville ansluta landet till trippelententen.

Kungen och hans anhängare hindrade Venizélos från att genomdriva en allians med britterna i parlamentet vilket fick honom att avgå och nyval utlystes i juni 1915. Liberalerna vann valet och Venizélos återkom som premiärminister men kungen vägrade att godkänna den nya regeringen. När Bulgarien, som nu slutit upp på centralmakternas sida, i oktober samma år attackerade Serbien, som stod på de allierades sida, så tillät Venizélos brittiska och franska trupper att landstiga i norra Grekland och lyckades med liten marginal få igenom en krigsförklaring mot Bulgarien. Kung Konstantin reagerade då genom att utnyttja sin konstitutionella rätt att upplösa parlamentet och utlyste ånyo nyval. Detta val bojkottades av liberalerna och en kungatrogen högerregering tillsattes.

Ententens trupper i norra Grekland fungerade nu i praktiken som en ockupationsmakt, även om de kommit dit med den avsatte premiärministerns tillåtelse. I Thessaloniki, där även den serbiska exilregeringen upprättats, grundade ledande liberaler en motståndsgrupp mot den monarkistiska regeringen och började söka kontakt med officerare som var ententvänliga. I augusti 1916 ledde denna ”Revolutionära kommittén för nationellt försvar” en resning som fick kontrollen över norra Grekland och upprättade en ny regering med säte i Thessaloniki under ledning av Elefthérios Venizélos. Den nya regeringen erkändes snart av de allierade samtidigt som den förklarade krig mot centralmakterna.

De allierade utövade påtryckningar mot den monarkistiska regeringen i Athen för att hela Grekland skulle sluta upp i kriget. I oktober 1916 tvingades regeringen att överlämna den grekiska flottan i de allierades händer. I december landsattes 3 000 franska marinkårssoldater i Athens hamnstad Pireus. De attackerades då av den rojalistiska milisgruppen ”Reservisterna”, som leddes av Greklands framtide fascistdiktator Ioannis Metaxas och tvingades dra sig tillbaka. Även om det är omdiskuterat så sägs det att fransmännen fick stöd av athenska Venizélos-anhängare, vilket ledde till att kända liberaler och Venizélos-män attackerades och 35 dödades. De allierade satte då upp en flottblockad av Grekland som varade i 106 dagar och i juni 1917 hotade de att bomba Athen om inte kung Konstantin I lämnade staden.

Alexander I

Alexander av Grekland

Kungen tvingades ge med sig, abdikerade och flydde till Schweiz. Med honom följde också kronprinsen George II som ansågs vara tyskvän. I stället så togs tronen över av Alexander I, Konstantins näst äldste son som var anhängare av ett Storgrekland som skulle omfatta områden dominerade av etniska greker som låg under osmanskt styre, vilket gjorde honom mer vänligt inställd till ententen. Elefthérios Venizélos blev nu premiärminister för det återförenade Grekland som slöt upp i kriget mot centralmakterna. Den unge Alexander befann sig helt under premiärministerns kontroll. Endast en gång vägrade han lyda, i november 1919 när han rymde för att gifta sig med Aspasia Manos, en ofrälse dotter till en överste.

När freden mellan ententen och det osmanska riket slöts 1920 så fick grekerna stora områden i nuvarande Turkiet men de fortsatte sin kampanj för att gripa ännu större landvinningar. Den unge kungen kunde känna sig nöjd. Men hans lycka skulle inte bli långvarig.

Den andra oktober 1920 promenerade han med en hund i den kungliga trädgården, en park i centrala Athen, då hunden plötsligt attackerades av en apa. Kungen försökte försvara sitt husdjur med en käpp och blev då biten. En annan apa blandade sig i kampen och lyckades även den bita kungen. Såren infekterades, kungen blev svårt sjuk och avled den 25 oktober av blodförgiftning.

I november hölls parlamentsval vilket till mångas förvåning Venizélos och liberalerna förlorade till den högeropposition som enats bakom den kände konservative ledaren Dimitrios Gounaris. Högerregeringen låt hålla en folkomröstning om att låta kung Konstantin I återvända till tronen, nära 99 procent av de deltagande grekerna röstade ja. Detta var inte populärt hos de allierade som drog tillbaks sitt stöd till Grekland.

Den återkomne konungen började rensa armén på Venizélos-trogna officerare, varav vissa avgick frivilligt i protest mot nyordningen. Den grekiska armén som marscherade mot Ankara förlorade stora delar av sin ledning. Kriget vände nu till en katastrof för grekerna som slogs tillbaks av de turkiska nationalisterna under ledning av Mustafa Kemal. En kvarts miljon militärer och civila dödades. Churchill skrev senare att dessa 250 000 människors död orsakades av ett apbett.

Det sorgliga är att han inte alltid varit ond

Facebook-kommentarer:

Leave a Reply