Trädet som äger sig självt

I USA, närmare bestämt i Athens, Georgia, så finns ett träd som äger sig självt och dessutom all mark inom 2.4 meter från dess bas. Eller rättare sagt så finns där Sonen till trädet som äger sig självt.

Enligt historien så skall överste William Henry Jackson någon gång mellan 1820 och 1832 ha testamenterat bort den gamla viteken och marken omkring – till trädet själv. Även om ingen sett testamentet, som för övrigt inte skulle vara juridiskt giltigt, så respekteras trädets äganderätt både av ortsborna och av de lokala myndigheterna.

1942 kollapsade det ursprungliga trädet, men ett nytt, Sonen till trädet som äger sig självt, drevs fram från ett ekollon.

Facebook-kommentarer:

Leave a Reply