Staden som bara finns på Internet

I Jorge Luis Borges novell ”Tlön, Uqbar, Orbis Tertius” så försöker den mystiska organisationen Orbis Tertius, Tredje Cirkeln, att göra de fiktiva landet Uqbar och Uqbars fantasivärld Tlön till verkliga platser genom att föra in falska artiklar i uppslagsverk och fackböcker.

Ibland kan man misstänka att det pågår liknande Tlöniska projekt i verkligheten, om än i mindre skala. I september 2008 upptäckte Mike Nolan att Google Maps och Google Earth visade att det fanns en ort vid namn Argleton i västra Lancashire, England. Trots att Nolan levde alldeles i närheten hade han aldrig hört talas om Argleton. 2009 begav sig hans kollega Roy Bayfield till platsen där Argleton skulle finnas och hittade endast tomma fält omgivna av trasiga staket.

Eftersom staden existerar enligt Google så dyker den också upp i automatiskt genererade meddelanden, såsom annonser för fastighetsmäklare eller väderlekstjänster. Argleton har börjat leva sitt eget liv på Internet.

Facebook-kommentarer:

One Response to “Staden som bara finns på Internet”

  1. […] The city that exists only on the Internet «technical information Argleton hits Sweden! (tags: argleton) […]


Leave a Reply