Reliefen i Akebäcks kyrka

I Akebäcks kyrka på Gotland finns en mystisk stenrelief (bild från Guteinfo ovan). Enligt den lokala sägnen så skall reliefen, huggen på 1100-talet, vara till minne av en byggnadsarbetare som föll ner från en byggnadsställning (el. dyl.) och avled. Kan det vara så att vi har att göra med nästan tusen år gammal facklig dokumentation om faror på arbetsplatsen?

Tyvärr inte. Istället är det, enligt fil. dr. Bengt G. Söderberg, författare till Kyrkorna på Gotland, fråga om en bild föreställandes stenmästaren, som vid någon restauration murats in på fel håll. Antingen det, eller så murades den in på fel håll med flit av några upproriskt sinnade arbetare…

Facebook-kommentarer:

Leave a Reply