Han är i sanning återuppstånden

Kära vänner och läsare, har ni saknat oss? Vi har saknat er.

Undertecknad, er redaktör och ödmjuke tjänare, ber om ursäkt för den tid ni har tvingats försmäkta utan tillgång till häpnadsväckande fakta och märkliga påståenden. Redaktionen har tvingats åta sig vissa mycket delikata uppdrag i rikets och mänsklighetens tjänst, vilka vi inte här skall tala närmare om. Men nu har vi återvänt från några av de få återstående vita fläckarna på världskartan, redo att åter vara er främsta källa till glädje och upplysning på det elektroniska nätet.

Väl mött!

Facebook-kommentarer:

Leave a Reply