Dagens tips #3

Hur skall kvinnor röra sig?

Vilket otrevligt intryck av manhaftighet ger ej en dam, som tar långa steg och slänger med armarne! Att iakttaga ett rörelsernas lugn kläder henne f. ö. var hon befinner sig. Hon måste vara måttfull i gester, inte skrika och inte skratta bullersamt. Framför allt gäller detta ute på gatan. Högljuddhet, skrattsalvor, slampiga rörelser o. s. v. ge anledning till misstydningar.

Dagens tips är hämtat från Johan Lindström Saxons ”Umgängeskonst – Levnadskonst”.

Facebook-kommentarer:

Leave a Reply