Är mutanter människor?

Ett övergripande tema i Marvels X-Men-serier är mutanternas strävan efter att bli behandlade som människor och olika hatgruppers förnekande av deras mänsklighet. Men frågan om huruvida mutanter är människor eller ej har faktiskt redan avgjorts av en amerikansk domstol, till mutanternas nackdel.

Det var USA:s internationella handelsdomstol som den tredje januari 2003 fastslog att X-Men (och konstigt nog också Fantastiska Fyran) var ”icke-mänskliga varelser”.  Det något märkliga målet hade tagits upp eftersom Marvels leksaksavdelning Toy Biz, alltid lika ivriga att dra in så mycket pengar som möjligt, ville få sina varor definierade som leksaker i stället för dockor eftersom detta skulle sänka deras importskatt.

Så alla ni nördar där ute som envist hävdar att ni inte samlar på dockor. Ni har rätt. Det finns det prejudikat på.

Facebook-kommentarer:

Leave a Reply